แคลเซียมโบรอน
ที่มีส่วนผสมของซอบิทอล ช่วยเพิ่มการติดผลของมะม่วงนํ้าดอกไม้ได้
| 1.63 Mb.


Update : 11-01-2553
   
กลไกการทํางานของสารจับใบ
ซึ่งเป้นสารพิเศษที่เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพ ในการออกฤทธิ์ของสาร
| 46.7 Kb.


Update : 11-01-2553
 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree