โบรอน B
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชใช้ธาตุแคลเซียมดีมากขึ้น ในการสร้างโครงสร้างผนังเซลล์ และอาจช่วยในกระบวนการเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช หากขาดทำให้การสร้างน้ำตาลลง ในพืชบางชนิดมีลำต้นกลวง เช่น บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี มะม่วง เป็นต้น

การขาดธาตุอาหาร

Canola แกนใส้นิ่มในกะหล่ำดอก เนื่องจากขาดโบรอน Clover ถั่วลิสง 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree