เหล็ก Fe
มีบทบาทในการช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงโดยเป็นตัวพาอะตอมออกซิเจนในกระบวนการหายใจ และมีบทบาทในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ และเป็นสารประกอบของ Flab protein มีความจำเป็นในการสร้างน้ำตาลและแป้ง ถ้าหากขาดทำให้ใบเหลืองซีดทั้งใบอ่อนและใบแก่ ความสามารถในกรเคลื่อนย้ายยาก

การขาดธาตุอาหาร
มีการเกิดเนื้อเยื่อเหลืองเป็นจุดๆ (Chlorosis) ซึ่งพบใยใบอ่อน

อ้อย
(interveinal chlorosis on younger leaves)
อ้อย
(whitish chloritic condition)
 
   
มะนาว กาแฟ ถั่วเหลือง มะเขือเทศ

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
จะมีจุดสีน้ำตาลบนใบ


 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree