กำมะถัน S
ธาตุกำมะถันเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์กรดอะมิโน พวกสารควบคุม cystein methionine ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการเจริญเติบโตในพืช และเกี่ยวข้องกับการเกิดกลิ่นในพืช เช่น ในหอม กระเทียม ทุเรียน ระกำ เป็นต้น กลุ่มธาตุอาหารเสริม ที่พืชต้องการเพียงเล็กน้อย (แต่มีความสำคัญถึงสมดุลการขาดธาตุอาหาร)

การขาดธาตุอาหาร
ใบอ่อนจะเกิดการตายของเนื้อเยื่อ (Chlorotic) และมีการเหี่ยวทำให้โรคเข้าทำลายได้ง่าย

       
ใบอ่อนของต้นข้าวมีสีเหลืองซีด
ความสูงและการแตกกอลดลง
ใบอ่อนของข้าวมีสีออกเหลืองเพราะมีคลอโรฟิลล์ต่ำ
ปลายใบมีสีออกขาว
    

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
ปลายยอดและขอบใบจะมีสีน้ำตาล และทำให้ต้นพืชตายในที่สุด 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree