แมกนีเซียม Mg
ธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบหลักของโมเลกุลคลอโรฟิลล์และมีส่วนเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัส พืชที่ขาดแมกนีเซียมทำให้มีอาการเหลืองซีด (Chlorosis) ที่ใบอ่อนและใบแก่

การขาดธาตุอาหาร
ใบแก่จะเหลืองระหว่างเส้นใบ (Chlorosis) การเจริญของต้นช้าลงและง่ายต่อการเข้าทำลายของโรค มีผลต่อความสมดุลของธาตุ Ca หรือ K


    
ใบแก่ และใบล่าง ๆ แสดงอาการซีดเหลืองจากปลายใบ และทั้งสองข้างของขอบใบ อาการซีดเหลืองจะลุกลามเข้าด้านในของใบ เป็นลักษณะตัววีหัวกลับ และมีสีเขียวบริเวณโคนใบ เป็นรูปลิ่ม ทำให้ใบซีดเหลืองจนเป็นสีบรอนซ์ ใบจะร่วงมาก ต้นคริสต์มาสเกิดอาการขาดแมกนีเซียมที่ใบ เหลือง 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree