แคลเซียม Ca
ธาตุแคลเซียมทำหน้าที่เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้มีความแข็งแรง และยังช่วยในปัจจัยรวมของเอนไซม์ ในกระบวนการสร้างโปรตีน ดังนั้น หากขาดแคลเซียมจะทำให้รากพัฒนาน้อยยอดอ่อนด้วนสั้น ใบเล็ก ต้นแคระแกรนปัญหาธาตุแคลเซียม แต่สิ่งที่สำคัญ เมื่อธาตุแคลเซียมทำปฏิกิริยา กับธาตุฟอสฟอรัสทำให้มีการตกตะกอน พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ธาตุแคลเซียมอาจมีบทบาท ในการช่วยดูดซับธาตุโพแทสเซียมได้มากขึ้น

การขาดธาตุอาหาร

อิทธิพลของแคลเซียม
ต่อการเจริญเติบโตของรากในกุหลาบตัดดอก
    
ขอบใบสีซีด และเนื้อเยื่อระหว่างเส้นใบแห้งตาย เส้นใบมีสีซีดจาง ทำให้ใบมีขนาดเล็กลง ปลายใบไม่แคบเรียว แต่มีลักษณะป้าน ทำให้ยอดตาย ขอบใบแห้งใบร่วงอย่างรวดเร็ว อาการรากเน่าอย่างรุนแรง จะทำให้เส้นใบซีดเหลือง ผลส้มมีขนาดเล็กลง ใบอ่อนเหี่ยวย่น เป็นด่าง ขั้วผลตายแห้งหรือเน่า 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree