ธาตุโมลิดินัม Mo
เป็นธาตุที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนไนเตรทไปเป็นแอมโมเนียมเพื่อไปสร้างกรดอะมิโนในเซลล์ มีความจำเป็นในการตรึงไนโตรเจน ถ้าหากขาดทำให้พืชตระกูลถั่วมีประสิทธิภาพในการตึงไนโตรเจนในบรรยากาศน้อยลง

การขาดธาตุอาหาร
ใบอ่อนและใบกลางจะเกิดอาการ เนื้อเยื่อเหลืองเป็นจุด ๆ (Chlorosis) ขอบใบม้วน มีปัญหาในการออกดอก อาการทั่วไปจะปรากฏเหมือนขาด ไนโตรเจน

ใบอ้อย ดอกกะหลํ่า

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
ไม่ปรากฎชัดเจน 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree