สังกะสี Zn
มีบทบาทในการช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงโดยเป็นตัวพาอะตอมออกซิเจนในกระบวนการหายใจ และมีบทบาทในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ และเป็นสารประกอบของ Flab protein มีความจำเป็นในการสร้างน้ำตาลและแป้ง ถ้าหากขาดทำให้ใบเหลืองซีดทั้งใบอ่อนและใบแก่ ความสามารถในกรเคลื่อนย้ายยาก

การขาดธาตุอาหาร
ด้านบนใบจะแสดงอาการเกิดอาการเนื้อเยี่อเหลืองเป็นจุดๆ (Chlorosis) ใบมีขนาดเล็กและเป็นจุดกระจุก

ใบอ้อย ใบมะนาว ใบฝ้าย
ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น
ทำให้พืชไม่สามารถใช้ธาตุเหล็กได้ 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree