ทองแดง Cu
เป็นตัวคะตะไลส์และเป็นตัวนำของอิเลคตรอนในการตึงไนโตรเจน ถ้าหากขาดทำให้ต้นพืชอ่อนแอใบเหลืองซีดหรือเป็นจุดเหลืองเซลล์ตาย (Chorotic spot) ซึ่งพบในถั่วเหลือง

การขาดธาตุอาหาร
ข้อปล้องสั้นผิดปกติ ใบแตกเป็นกระจุก เกิดเนื้อเยื่อเหลืองเป็นจุด ๆ (Chlorosis) ของใบอ่อน ต้นมีการ เจริญเติบโตช้า ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ เส้นใบเขียว (Nnterveinal Chlorosis)

โรคขาดธาตุทองแดงในอ้อย โรคขาดธาตุทองแดงในส้ม

การได้รับธาตุอาหารเกินความจําเป็น

ใบแก่จะมีจุดสีน้ำตาล 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree