ไนโตรเจน N
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ โดยเป็นส่วนประกอบโครงสร้างของพืช เช่น คลอโรฟิลล์ กรด อะมิโนและองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับ ขบวนการเจริญเติบโตของพืช หากขาดธาตุไนโตรเจน จะทำให้ต้นแคระแกร็น ใยอ่อนเล็กเรียว ใบล่างแก่จะมีสีเหลืองซีด แหล่งไนโตรเจนสามารถได้จาการตึงในบรรยากาศ หรือจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ซากพืช ซากสัตว์ที่ตายแล้ว บทบาทของไนโตรเจน ถ้าสูงมากจะทำให้ต้นพืชมีการขยายเซลล์มาก ทำให้ต้นมีการอ่อนแอต่อการทำลายของโรค และในพืชที่ให้ผลผลิตอาจมีปัญหา ในการเจริญทางกิ่งใบไม่มีการสะสมอาหารเพื่อให้ผลผลิต

การขาดธาตุอาหาร
เปลี่ยนสีเขียวของใบแก่เป็นสีเหลือง สีน้ำตาลและใบแห้งตายการเจริญเติบโตช้า ต้นเตี้ย มีความสมบูรณ์ช้าลง

การได้รับธาตุอาหารเกินความจัาเป็น
จะมีสีเข้ม มีการแตกใบใหม่และใบอ่อน ง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง หากเกิดสภาพแห้งแล้ง ต้นพืชจะหักล้มง่าย มีการให้ผลผลิตน้อย

พิษจาก Ammonium
ในกรณีให้ปุ๋ยในรูปแอมโมเนียมไนเตรท (NH4N) อาจเกิดพิษของแอมโมเนียม มีผลให้ลดการเจริญเติบโต และโรคก้นผลเน่า

แปลงที่ไม่ได้ใส่ไนโตรเจน ซึ่งข้าวมีสีเขียวอ่อน ลักษณะใบข้าวที่ขาดไนโตรเจน ซึ่งใบจะเล็กกว่าและสีอ่อนกว่า ใบข้าวที่ได้รับไนโตรเจนพอเพียง (ซ้ายมือ) ข้าวโพด ที่ขาดธาตุอาหาร ฝ้าย ที่ขาดธาตุอาหาร


 
Copyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree