ชื่อ-นามสกุล : *
อีเมล์ : *
หัวข้อ : *
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ : *
 
*
To prove that you're not a bot, enter this code
     

    Google Map  
Office :  999 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Factory :  88-89 หมู่ 5 บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel :  0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5
Tel :   0-2981-8629
Fax :  0-2879-9843 Fax :   0-2956-0969
       
 
  Email : bullazia@thanyagroup.com Website : http://www.thanyagroup.comCopyright © 2009 Bullazia Agrifluids Co., Ltd., All rights reserved.  : Designed by Yellowtree